sponsor
powrót
Polityka Prywatności

Czytając i używając serwis internetowy www.budzetowanie.pl lub prenumerując elektroniczny newsletter akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdujące się na niniejszej stronie.

Obsługa serwisu www.budzetowanie.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika serwisu www.budzetowanie.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie niniejszej stronie.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Obsługa serwisu www.budzetowanie.pl nie sprzedaje osobom trzecim danych użytkowników serwisu.

Jeśli nie zgadzasz z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać naszego serwisu i nie prenumerować elektronicznego newsletter’a.

Dane

W czasie korzystania z serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane te to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do komunikacji z Tobą.

Subskrypcja bezpłatnego newsletter’a

Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego biuletynu wymaga wypełnienia odpowiedniego formularza. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Pola obowiązkowe są oznaczone. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi newsletter

Niezapowiedziane Wiadomości

Obsługa serwisu www.budzetowanie.pl zastrzega sobie prawo do sporadycznego wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.budzetowanie.pl, biuletynu, usług, produktów i seminariów lub szkoleń opisanych w serwisie www.budzetowanie.pl

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w niniejszym serwisie.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Misją serwisu www.budzetowanie.pl jest pomaganie wszystkim czytelnikom serwisu w zdobywaniu nowej wiedzy i informacji na temat procesów budżetowania i controllingu. Serwis umożliwia poznawanie poglądów innych osób . Wszystkie porady zawarte w serwisie nie są jednak skuteczne w ten sam sposób dla wszystkich. Porady te powinny być szczegółowo analizowane z punktu widzenia indywidualnego przypadku.

  PDF Drukuj
© 2005